عکس‌های پشت صحنه: با پدیدآورنده‌های نمآهنگ اندر بندر

نمآهنگ «اندر بندر» اولین کار مشترک نشر موسیقی واک و گروه اتاق است. کاری که بر اساس ایده‌ای از بامداد افشار شکل گرفت و به کارگردانی مشترک خودش و آبتین یغمائیان ساخته شد. منتخبی ببینید از تصاویر پشت صحنه‌ی این نمآهنگ ۵ دقیقه‌ای که به ابتکار آبین یغمائیان به شکل سکانس-پلان (در یک تک‌برداشت) فیلمبرداری شد.

عکس‌ها از پگاه عبداللهیان

مطالب دیگر