زن زندگی آزادی: نگارنامه‌ی کنسرت همبستگی با خیزش مردمی ایران

در شب چهارشنبه ۱۶ نوامبر، ما با همراهی گروهی از موسیقیدان‌ها، شعرا و اساتید دانشگاه در تالار رويال فستیوالِ لندن گرد هم آمدیم تا برای ایران بخوانیم و از مردمش بگوییم. از زنان و مردانی که جان خود را برای دادخواهی و مطالبه‌ی حقوق و آزادی‌های ابتدایی به خطر می‌اندازند.

از شما هم دعوت می‌کنیم تا با هنرتان بر رویدادهای ایران نور بتابانید تا همگان از آنچه در کشورمان می‌گذرد باخبر باشند و به ما بپیوندید تا آنچه را که بهتر از هرچیزی می‌دانیم انجام دهیم: خواندنِ آواز و نواختنِ ساز برای آزادی.

عکس‌ها از الکس لوید

مطالب دیگر