موسی کو تقی: نمآهنگ پویانمایی گروه اتاق، تهیه‌شده در نشر موسیقی واک

نوعی از کبوتر یا قمری خانگی بخاطر شباهت آهنگ صدا و آوازش در برخی مناطق ایران با نام «موسی کو تقی» خوانده می‌شود. در طول زمان اما افسانه‌های گوناگونی درباره‌ی این نام‌گذاری شکل گرفته است.

یکی از این افسانه‌ها درباره‌ی سه برادر با نام‌های موسی، تقی و کریم است که برای بازی از خانه بیرون می‌روند اما ناگهان یکی‌شان گُم می‌شود. موسی و کریم مدت‌ها تقی می‌گردند اما نمی‌توانند او را پیدا کنند. برادران تقی تصمیم می‌گیرند از هم جدا شوند تا شاید بتوانند در مسیرهای مختلف او را پیدا کنند.

موسی روی زمین به جست‌وجو ادامه می‌دهد و کریم آرزو می‌کند که یک پرنده شود تا بتواند پرواز کند و از بالای شهر به‌دنبال گم‌گشته‌اش بگردد. آرزویی که برآورده می‌شود و کریم «یاکریم» می‌شود. او پرواز می‌کند و دائم از برادری که روی زمین است می‌پرسد «موسی کو تقی؟». اما آنها هنوز گم‌گشته‌شان را پیدا نکرده‌اند...

مطالب دیگر