رادیو واک (فصل اول): سرگذشت موسیقی با کیوان میرهادی

در فصل اول پادکست رادیو واک کیوان میرهادی، آهنگساز، نوازنده‌ی گیتار و مدرس موسیقی، به بررسی اجمالی تاریخ موسیقی اروپا می‌پردازد. این فصل در ۱۰ قسمت و با عنوان «سرگذشت موسیقی» تولید شده و در تمام پلتفرم‌های شنیدن پادکست در گوش‌رس شماست.

نشان رادیو واک
 • شماره‌ی یک: موسیقی تمدن‌های کهن

  در اولین قسمت از فصل اول پادکست «رادیو واک» کیوان میرهادی، آهنگساز و مدرس موسیقی، از موسیقی تمدن‌های کهن می‌گوید و قطعاتی مرتبط را به انتخاب او می‌شنویم.

 • شماره‌ی دو: یونان، روم، صدر مسیحیت

  در دومین قسمت از فصل اول پادکست «رادیو واک» کیوان میرهادی، آهنگساز و مدرس موسیقی، از مُدهای موسیقی یونان می‌گوید. سپس وضعیت موسیقی در امپراتوری روم و اروپای صدر مسیحیت را شرح می‌دهد. همچنین در طول این اپیزود قطعاتی از دوره‌های زمانی مورد بحث را به انتخاب او می‌شنویم.

 • شماره‌ی سه: قرون وسطی

  در سومین قسمت از فصل اول پادکست «رادیو واک» کیوان میرهادی، آهنگساز، نوازنده‌ی گیتار و مدرس موسیقی، از موسیقی قرون وسطی می‌گوید و قطعاتی از این دوره را به انتخاب او می‌شنویم.

 • شماره‌ی چهار: رنسانس

  در قسمت چهارم از فصل اول پادکست «رادیو واک» کیوان میرهادی، آهنگساز، نوازنده‌ی گیتار و مدرس موسیقی، از موسیقی دوران رنسانس می‌گوید و قطعاتی از این دوران را به انتخاب او می‌شنویم.

 • شماره‌ی پنج: باروک (قسمت اول)

  در پنجمین قسمت از فصل اول پادکست «رادیو واک» کیوان میرهادی، آهنگساز، نوازنده‌ی گیتار و مدرس موسیقی، از موسیقی باروک می‌گوید و از مجموعه‌ی هنر فوگ باخ فوگ شماره‌ی یک را آنالیز می‌کند.

 • شماره‌ی شش: باروک (قسمت دوم)

  در قسمت شش از فصل اول پادکست «رادیو واک» کیوان میرهادی، آهنگساز، نوازنده‌ی گیتار و مدرس موسیقی، به ادامه‌ی بحث موسیقی باروک می‌پردازد و قطعاتی از این دوره را به انتخاب او می‌شنویم.

 • شماره‌ی هفت: کلاسیک (بخش اول)

  در قسمت هفتم از فصل اول پادکست «رادیو واک» کیوان میرهادی، آهنگساز، نوازنده‌ی گیتار و مدرس موسیقی، از دوره‌ی کلاسیک در موسیقی اروپا می‌گوید و قطعاتی از این دوره را به انتخاب او می‌شنویم.

 • شماره‌ی هشت: کلاسیک (بخش دوم)

  در قسمت هشتم از فصل اول پادکست «رادیو واک» کیوان میرهادی، آهنگساز، نوازنده‌ی گیتار و مدرس موسیقی، به ادامه‌ی بحث دوره‌ی کلاسیک در موسیقی اروپا می‌پردازد و قطعاتی از این دوره را به انتخاب او می‌شنویم.

 • شماره‌ی نه: رومانتیک (بخش اول)

  در قسمت نهم از فصل اول پادکست «رادیو واک» کیوان میرهادی، آهنگساز و مدرس موسیقی، از موسیقی رومانتیک می‌گوید و قطعاتی از این دوره را به انتخاب او می‌شنویم.

 • شماره‌ی ده: رومانتیک (بخش دوم)

  در آخرین قسمت از فصل اول پادکست «رادیو واک» کیوان میرهادی، آهنگساز، نوازنده‌ی گیتار و مدرس موسیقی، به ادامه‌ی بحث موسیقی رومانتیک می‌پردازد و قطعاتی از این دوره را به انتخاب او می‌شنویم.