صفیر

Safri (artists)

صفیر فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۹۱ با گروه چریک آغاز کرد و تا ۱۳۹۵ همراه با این گروه چند تک‌آهنگ منتشر کرد و در چند آلبوم هم حضور داشت. او در سال ۱۳۹۵ با همراهی سعید دهقان و با هدف اشاعه‌ی نوعی جدید از ادبیات در رپ فارسی نشر موسیقی ملّی را تأسیس کرد.

او که سابقه‌ی تحصیل در هنرهای نمایشی و ادبیات نمایشی دارد، زمینه‌ساز شعر اجرایی و نمایشی در رپ فارسی شده است. بازی با زبان و مخدوش‌سازی واژه‌ها عامل اصلی ارتباط او و اشعارش با فضای هر آهنگ است.

او بعنوان ترانه‌نویس و رپ‌کن اصلی در جلد دوم مجموعه‌ی تفریق حضور دارد.

مطالب دیگر