فستیوال «گروه بی» در تهران: موسیقی برای گرامی‌داشت همدلی

جشنواره گروه B رویدادی دو روزه بود که همزمان با جام جهانی فوتبال در تابستان ۲۰۱۸ و با حضور موزیسین‌هایی از کشورهای هم‌گروه ایران (گروه B) در این مسابقات برگزار شد. شهرام ناظری، خوزه لوئیز مونتون از اسپانیا، محسن شریفیان و گروه لیان در میان موسیقیدان‌های شرکت‌کننده در این جشنواره بودند.

نشر موسیقی واک یکی از بانیان اصلی این جشنواره بود که با هدف به نمایش گذاشتن گوناگونی فرهنگی و ایجاد پیوستگی میان موسیقیدانان و مخاطبان موسیقی از فرهنگ‌های مختلف برگزار شد. تلاش دست‌اندرکاران این رویداد ترویج درک متقابل بین فرهنگ‌های متفاوت و قدرت موسیقی در ایجاد همبستگی بود.

عکس‌ها از حامد فرهنگی

مطالب دیگر